เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

Home

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ยินดีต้อนรับ

ภารกิจนายกเทศมนตรี

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง พร้อมคุณผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานยินดีต้อนรับนายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มาเยี่ยมชมสนามกีฬาลอยฟ้า “เขาหัวช้างอารีน่า” และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมเสวนา เพื่อเป็นแรงผลักดันให้สถานที่แห่งนี้ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ประมวลภาพ ที่นี่

วันที่ 15 มิถุนายน 2564
นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา นำพนักงานช่วยทำความสะอาดมัสยิดบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

วันที่ 11 มิถุนายน 2564นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 2 จึงขอเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

อัพเดท กิจกรรมล่าสุด

วันที่ 16 มิถุนายน 2564นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง และคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้พนักงานช่างประปา ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านโหล๊ะจังกระ เนื่องจากได้รับการประสานงานจากผู้นำขอความร่วมมือช่างประปาเทศบาลตำบลเขาหัวช้างซ่อมแซมท่อประปาภูเขาที่อุดตันและแตก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ทางเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จึงมีนโยบายตรวจคัดกรองประชาชนที่มาติดต่อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านให้ใช้ประตูเข้า-ออกทางเดียว ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลเขาหัวช้างต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

การจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ฯ ถังประปาเหล็ก ม.8
. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 13 พ.ต.2563
. ประกาศผูั้ชนะการเสนอประกวดราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.7

ข่าวประชาสัมพันธ์

. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
. ขั้นตอนขออนุญาตออกแบบอาคาร


ตะโหมด วันนี้

ตะโหมดชุมชนน่ารัก คนมาพัก สบายใจ

ตำแหน่งที่ตั้ง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง