เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

Home

ตะโหมด ชุมชนน่ารัก คนมาพัก(ส)บายใจ
ประกาศเรื่องเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ปี 2564
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์
ขันตอนการขออนุญาตสร้างอาคารฯ
แผนผังขั้นตอนจดทะเบีบนพาณิชย์

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ร่วมเดินขบวนงานกาชาดจังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๖๓

ดูประมวลภาพ ที่นี่
ระกาศผู้ชนะการประกวดราคา ฯ ถังประปาเหล็ก ม.8
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 13 พ.ต.2563
ประกาศผูั้ชนะการเสนอประกวดราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.7

รอข้อมูล

รอข้อมูล

กระดานสนทนา คลิกที่นี่
ตะโหมดชุมชนน่ารัก คนมาพัก สบายใจ