เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

Home

ตะโหมด ชุมชนน่ารัก คนมาพัก(ส)บายใจ
ประกาศเรื่องเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ปี 2564
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์
ขันตอนการขออนุญาตสร้างอาคารฯ
แผนผังขั้นตอนจดทะเบีบนพาณิชย์

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
นายทวีรักษ์ เอียดฤทธิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง และพนักงานเทศบาลฯ มาร่วมพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ. ศาลาประชาคมอำเภอตะโหมด

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ระกาศผู้ชนะการประกวดราคา ฯ ถังประปาเหล็ก ม.8
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 13 พ.ต.2563

รอข้อมูล

รอข้อมูล

กระดานสนทนา คลิกที่นี่
ตะโหมดชุมชนน่ารัก คนมาพัก สบายใจ