เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

กองการศึกษา

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนักวิชาการศึกษา ตรวจเยี่ยมและให้การต้อนรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ในวันเปิดเรียนวันแรก ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง นำคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กๆ หมู่ที่ 7 ณ มัสยิดควนอินนอโม