เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

งานบรรเทาสาธารณะภัย

วันศุกร์ที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๔งานบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ได้รับคำสั่งจากหัวหน้าสำนักปลัด ให้ออกพื้นที่ล้างทำความสะอาดถนนสายโรงเรียนวัดโหล๊จันกระ หมู่ที่ ๖ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564งานป้องกันและสาธารณะภัย พนักงานนำรถดับเพลิงฉีดน้ำล้างถนน หมู่ที่ 5 บ้านคลองนุ้ย