เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

งานพัฒนาชุมชน

เลขานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง บุคอรี พิศแลงาม เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มเลี้ยงผึ้ง15/6/64

14 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้างและฝ่ายบริหาร ได้มอบหมายให้นางสาววรรญา ชนะสิทธิ์ นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง และนางสาววรรญา ชนะสิทธิ์ นักพัฒนาชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมแลความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง (พมจ.) ออกเยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ของนายเจริญ ศักดิ์สองเมือง และครอบครัว

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์และตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทางให้มีความสวยงามและลดการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนผู้สัญจรไปมาในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโพธิ์

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง ได้มอบหมายให้นางสาววรรญา ชนะสิทธิ์ นักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง มอบหมายให้ นายบุคอรี พิศแลงาม เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายวินิตร์ พลนุ้ย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (วันสิ่งแวดล้อมโลก)