เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

ติดต่อเรา

999  เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง  หมู่ที่ 5  ตำบลตะโหมด
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160โทรศัพท์  074 – 673963
โทรสาร 074 – 673962
E-mail : khaohuachang@hotmail.com
E-mail:admin@khaohuachang.go.th