เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

ประชุมสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่2