เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

ภารกิจ นายกเทศมนตรี

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง พร้อมคุณผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานยินดีต้อนรับนายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มาเยี่ยมชมสนามกีฬาลอยฟ้า “เขาหัวช้างอารีน่า” และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมเสวนา เพื่อเป็นแรงผลักดันให้สถานที่แห่งนี้ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 น.นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้างร่วมกับคณะผู้บริหาร ประชุมประจำเดือนพนักงานและพนักงานจ้าง เพื่อชี้แจงและฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงาน ณ ห้องคอมพิวเตอร์

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเข้ามอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับนายจุติพล ช่วยราชการ ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4,10 และ โรงเรียนมุสลิมวิทยามูลนิธิ ม.7 ตำบลตะโหมด เพื่อส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี ประชุมปรึกษาหารือ การเตรียมความพร้อมและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)แก่ ครู ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง+6

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนอินนอโมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่โรงเรียนวัดโหล๊ะจังกระ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 1 พัฒนาสองข้างทาง เพื่อปรับแต่งภูมิทัศน์และลดการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนผู้สัญจรไปมา #ขอบคุณทุกความร่วมมือที่ช่วยกันสร้างสรรค์บ้านเราเขาหัวช้าง

4 มิถุนายน 2564คณะอาจารย์โรงเรียนประชาบำรุงเข้าพบ นายจุติพล ช่วยราชการ เพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง