เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

สำนักปลัด

วันที่ 11 มิถุนายน 2564นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 2 จึงขอเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19ดูแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนได้ที่ศูนย์ข้อมูลโควิด-19รับข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน