เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

สินค้าแฟชั่น

ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวงาน
“ชม ชิม ช้อป สินค้าแฟชั่นมุสลิม” 👳🏻‍♀️🧕🏻
ตั้งแต่วันที่ 14-17 กันยายน 2563
ณ เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง