เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

อบรมดับเพลิง

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลเขาหัวช้างจัดโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ