เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ งบ64

๙ ธันวาคม ๒๕๖๓คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง เข้าร่วมโครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง