เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

อุทกภัย 63

๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายทวีรักษ์ เอียดฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ร่วมมือร่วมใจช่วยกันแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง