เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

เมนูหลัก

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันปิยมหาราชเวลา 80.00 น. นายทวีรักษ์ เอียดฤทธิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง และข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมอำเภอตะโหมดเวลา 10.00 น. นายวีระศักดิ์ ณ พัทลุง หัวหน้าสำนักปลัด นำพนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ณ โรงเรียนประชาบำรุ