เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ร่วมเดินขบวนงานกาชาดจังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๖๓