เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

13 ตุลาคม 2563

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ร่วมถวายพระพรในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเกศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง