เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

5 ธันวาคม 2563

วันนี้นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธงมอบหมายให้ปลัดเทศบาล/ผอ.กองการศึกษาและนักจัดการทั่วไปพร้อมด้วยผอ.ร.ร.วัดปลักปอมเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนื่องในโอกาส”วันชาติ”และ”วันพ่อแห่งชาติ” ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เวลา10.00 น.และได้นำปิ่นโตเพื่อถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และสามเณรด้วยครับ