เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

Home

ตะโหมด ชุมชนน่ารัก คนมาพัก(ส)บายใจ
ประกาศเรื่องเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ปี 2564
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์
ขันตอนการขออนุญาตสร้างอาคารฯ
แผนผังขั้นตอนจดทะเบีบนพาณิชย์

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้างณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ทางเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จึงมีนโยบายตรวจคัดกรองประชาชนที่มาติดต่อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านให้ใช้ประตูเข้า-ออกทางเดียว ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลเขาหัวช้างต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔เทศบาลตำบลเขาหัวช้างได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ “นวัตกรชุมชน” มหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งได้จัดกิจกรรมการประชุมชี้เเจงในการจัดทำข้อมูลและฐานข้อมูลชุมชนและการจัดอบรมให้ความรู้ฯ ประจำตำบลตะโหมด ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (TSU-2T)ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

๙ ธันวาคม ๒๕๖๓คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง เข้าร่วมโครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

วันนี้นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธงมอบหมายให้ปลัดเทศบาล/ผอ.กองการศึกษาและนักจัดการทั่วไปพร้อมด้วยผอ.ร.ร.วัดปลักปอมเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนื่องในโอกาส”วันชาติ”และ”วันพ่อแห่งชาติ” ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เวลา10.00 น.และได้นำปิ่นโตเพื่อถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และสามเณรด้วยครับ

๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
นายทวีรักษ์ เอียดฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ร่วมมือร่วมใจช่วยกันแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง


๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ร่วมปลูกต้นทองอุไร กับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นสามัคคี บริเวณถนนสายหน้าเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันปิยมหาราชเวลา 80.00 น. นายทวีรักษ์ เอียดฤทธิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง และข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมอำเภอตะโหมดเวลา 10.00 น. นายวีระศักดิ์ ณ พัทลุง หัวหน้าสำนักปลัด นำพนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ณ โรงเรียนประชาบำรุง
ประมวลภาพ ที่นี่

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ร่วมถวายพระพรในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเกศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ดูประมวลภาพ ที่นี่

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ร่วมเดินขบวนงานกาชาดจังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๖๓

ดูประมวลภาพ ที่นี่
ระกาศผู้ชนะการประกวดราคา ฯ ถังประปาเหล็ก ม.8
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 13 พ.ต.2563
ประกาศผูั้ชนะการเสนอประกวดราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.7

รอข้อมูล

รอข้อมูล

กระดานสนทนา คลิกที่นี่
ตะโหมดชุมชนน่ารัก คนมาพัก สบายใจ

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้างณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง