เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

Home

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ยินดีต้อนรับ We are welcome to Khaohuachang Municipality. Selamat Datang ke Khaohuachang Pejabat Perbandaran

เที่ยวเขาหัวช้า่ง เสน่ห์ของธรรมชาติที่บริสุทธิ์

ภารกิจนายกเทศมนตรี

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง พร้อมคุณผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานยินดีต้อนรับนายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มาเยี่ยมชมสนามกีฬาลอยฟ้า “เขาหัวช้างอารีน่า” และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมเสวนา เพื่อเป็นแรงผลักดันให้สถานที่แห่งนี้ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ประมวลภาพ ที่นี่

วันที่ 15 มิถุนายน 2564
นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา นำพนักงานช่วยทำความสะอาดมัสยิดบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

วันที่ 11 มิถุนายน 2564นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 2 จึงขอเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

อัพเดท กิจกรรมล่าสุด

วันที่ 16 มิถุนายน 2564นายจุติพล ช่วยราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง และคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้พนักงานช่างประปา ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านโหล๊ะจังกระ เนื่องจากได้รับการประสานงานจากผู้นำขอความร่วมมือช่างประปาเทศบาลตำบลเขาหัวช้างซ่อมแซมท่อประปาภูเขาที่อุดตันและแตก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ทางเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จึงมีนโยบายตรวจคัดกรองประชาชนที่มาติดต่อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านให้ใช้ประตูเข้า-ออกทางเดียว ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลเขาหัวช้างต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

การจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ฯ ถังประปาเหล็ก ม.8
. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 13 พ.ต.2563
. ประกาศผูั้ชนะการเสนอประกวดราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.7

ข่าวประชาสัมพันธ์

. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
. ขั้นตอนขออนุญาตออกแบบอาคาร


ตะโหมด วันนี้

ตะโหมดชุมชนน่ารัก คนมาพัก สบายใจ

ตำแหน่งที่ตั้ง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง