เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

ประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2