เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

ปลูกต้นทองอุไร ปรับปรุงภูมิทัศน์

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ร่วมปลูกต้นทองอุไร กับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นสามัคคี บริเวณถนนสายหน้าเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง