เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

หัวหน้าส่วนราชการ