เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

อำนาจหน้าที่